IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Digitale læremidler

  Siden bruk av digitale verktøy kom som mål i læreplanverket for Kunnskapsløftet, under kompetansemål som et av de fem grunnleggende ferdighetene i alle fag, har mange forlag laget supplerende nettsteder/andre typer digitale læremidler til læreverkene sine.

  Denne type digitale tilleggsressurser kommer i mange former. Et digitalt læremiddel som tilleggsressurs kan enten være vedlagt læreboken og inkludert i bokens pris, ha en henvisning til forlagets tilhørende gratis nettsted, eller selges som elev- og/eller lærerlisens til en gitt pris.

  Eksempler på digitale læremiddel vi fører er e-bøker (UniBok, Smartbok, Brettboka, D-bok), digitale ordbøker, talesynteser, elevnettsteder, vurderingsprogramvare og tavleressurser. Man bruker også begrepet digitale læremidler når man snakker om elektroniske lærerveiledninger og øvrige digitale ressurser som kan benyttes i undervisningen.

  Som firma jobber vi aktivt for å være helt i front når det gjelder å tilby og prøve ut nye digitale læremidler. BS Undervisning er opptatt av å tilby bredde i vårt sortiment og leverer digitale læremidler fra små og store aktører. Det er inngått avtaler med leverandører av de mest aktuelle digitale læremidlene til barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Som eksempler kan vi nevne Aschehoug, Cappelen Damm, Cyberbook, Gyldendal, E-lector, Fagbokforlaget, iFinger, Clarify, Kikora, Lingit, Mobilskole, MV Nordic AS, NetPed AS, Norsk Industri, Ordnett, Tell forlag, Tretac og TV2 skole.

  BS Undervisning har pr dag over 1.500 digitale produkter til skoleverket tilgjengelige for salg igjennom vår netthandel/ i vår katalog i e-handel, og vi lanserer stadig nye produkter. Dersom ønsket produkt ikke er tilgjengelig skaffer vi dette som oftest på kort varsel.

  Hos BS Undervisning er det Olav Dalen Halvorsen som har ansvaret for vår portefølje av digitale læremidler. Han følger utviklingen på produktområdet tett og sørger for at stadig nye og aktuelle produkter innlemmes i vårt sortiment.

  Bestilling og levering av digitale læremidler

  BS Undervisning samarbeider med ulike aktører for leveranse av digitale læremidler. De ulike aktørene har ulike løsninger for lisenshåndtering, distribusjon og administrasjon. Dette håndteres i dag ved at bestillingen går via BS Undervisning (nettbutikk, e-handel eller kundeservice), men selve leveransen (lisens, brukernavn og passord) går som regel direkte fra innholdsleverandøren til sluttkunde. BS Undervisning sender faktura til kunden når leveransen har funnet sted.

  Løsningen fungerer meget godt, samtidig jobber vi kontinuerlig med automatisering av disse prosessene for å forenkle håndtering og administrasjon for våre kunder og leverandører.