IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Generelle vilkår for handel med BS Undervisning

  Bestilling

  Alle bestillinger skal skje elektronisk i nettbutikk eller kommunal ehandel, eventuelt pr. kontaktskjema. (kontaktskjemaet benyttes kun for bestilling av bøker du ikke finner i nettbutikk/kommunal e-handel). Vær oppmerksom på utgaver med likelydende titler, målform og utgivelsesår ved bestilling.

  Pris

  Vi gjør oppmerksom på at prisendringer som skjer etter at varer allerede er lagt til handlekurven, først vil fremkomme på ordrebekreftelsen, som tilsendes når bestillingen er sendt igjennom til oss. Dette er spesielt viktig å være oppmerksom på ved overgang mellom ulike rabattperioder og ved årsskiftet, når de fleste varer prisjusteres. På grunn av forlagenes årlig justering av veiledende pris, kan det forekomme avvik mellom ordrebekreftelse og faktura.

  Ordrebekreftelse

  Når din bestilling er sendt oss, vil du motta en bekreftelse direkte på skjermen, samt en fullstendig ordrebekreftelse pr. e-post. Vi oppfordrer deg til å sjekke at ordren er korrekt.

  Avbestilling

  Dersom du ønsker bestillingen endret, er det viktig at du kontakter oss umiddelbart etter at du har sendt den til oss. Dersom du vil korrigere din ordre etter at vi har sendt den fra oss til forlag/distributør, vil du ved en eventuell retur belastes for fraktomkostninger. Les for øvrig punkt vedrørende retur her.

  Moms

  Bøker (inkludert lydbøker) har som hovedregel momsfritak i Norge. Digitale læremidler, CD'er/DVD'er, CD-rom, særtrykk av lover, samt noe kopieringsmateriell er momspliktige. For momspliktige varer er prisen som vises i nettbutikken vår inklusive.

  Leveringstid

  Normal leveringstid for varer tilgjengelig fra forlagene er 5-7 virkedager, avhengig av forlagenes lokalisering og distribusjonssystem. For bøker som bestilles med plast, må det beregnes en ukes ekstra leveringstid. Les rapport om plasting av bøker her, utarbeidet av Institutt for Grafiske Medier (IGM), på oppdrag fra Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening. BS Undervisning oppdaterer daglig nettbutikken med statusmeldinger fra Den norske Bokdatabasen, og tar forbehold om feil i basen. Du kan enkelt sjekke et produkts status selv ved å se på produktinformasjonen i nettbutikken. Klikk enten på ISBN/varenummer fra ordrehistorikk eller gjør et søk etter produktet. (Eksempel på status: Ventes utgitt: dd.mm.åå)

  Frakt

  Frakt etter avtale. Kontakt innkjøpsansvarlig i kommunen skolen/enheten tilhører eller vår kundeservice. Se for øvrig punkt vedrørende fraktomkostning ved retur.

  Direktelevering

  Varene leveres direkte til skolen/enhetens gateadresse. Vi leverer ikke til postboksadresser.

  Fakturakjøp

  Alle bestillinger faktureres. Kontantkjøp er ikke mulig. På grunn av forlagenes årlig justering av veiledende pris, kan det forekomme avvik mellom ordrebekreftelse og faktura.

  Ved for sen betaling

  Dersom faktura ikke blir betalt innen forfallsdato, vil fakturaen bli purret og rentebelastet. Renteberegningen er på kr 0,729 % og løper fra den datoen fakturaen forfaller og fram til kravet er betalt. Renter blir etterfakturert. Ved store utestående krav over forfall kan kunden bli direkte kontaktet av BS Undervisning.Ta kontakt med kundeservice snarest mulig dersom noe er uklart vedrørende fakturering.

  Retur/reklamasjon

  Ønskes varer returnert til BS Undervisning må kontaktskjema fylles ut, senest 14 dager etter mottatt vare. (Velg sakskategori: Retur) Vennligst ha salgsordrenummer tilgjengelig (finnes på ordrebekreftelsen).

  Når henvendelsen er sendt, vil du motta et saksnummer på e-post. E-posten vil inneholde en lenke som skal benyttes for all videre kommunikasjon på den aktuelle saken. Skolen/enheten skal ikke sende kolliene selv, Bring henter varene etter at BS Undervisning har vurdert og forhåndsgodkjent forespørselen.

  Fraktomkostning ved retur

  Avgiftene gjelder ved feilbestillinger fra kunde eller kunde angrer kjøpet.
  Fast fraktavgift: kr 415,- eksklusive moms
  Håndteringsgebyr per bok/enhet: kr 25,- eksklusive moms

  Retursendinger som blir fraktbelastet kunde

  • Kunde har bestilt for mange bøker
  • Kunde har bestilt feil bøker
  • Kunde ønsker ikke varen
  • Kunde har bestilt feil målform

  Retursendinger som ikke blir fraktbelastet kunde

  • Kunde har mottatt flere bøker enn bestilt
  • Kunde har mottatt varer som ikke er bestilt
  • Kunde har mottatt defekt vare
  • Kunde har mottatt vare som er skadet under transport
  • Kunde returnerer vare som har vært til gjennomsyn
  • Kunde har mottatt vare som ikke er tilfredsstillende plastet
  • Kunde har mottatt vare som er uplastet, men bestilt som plastet

  Bøker som ikke kan returneres

  • Bøker som er stemplet med kundens navn eller annen identifikasjon
  • Bøker av eldre dato med naturlig slitasje
  • Bøker som har vært utsatt for særdeles hard behandling
  • Plastede bøker
  • Importerte bøker

  Kontraretur

  Returneres ukurante varer, vil disse bli sendt i kontraretur til skolen/enheten. Kontraretur belastes kunde. (Ved feilleveringer innrømmes retur etter avtale).

  Defekt vare

  Hvis defekt vare er levert, vil erstatningsvare ettersendes. Benytt returkode "Defekt vare - send ny". Hvis det kun ønskes kredit, benytt returkode "Defekt vare - ønsker kredit".
  Feilbestillinger: nye varer må bestilles på vanlig måte av kunde.

  Pakking av retur

  Skolen/enheten plikter å påse at all retur er forsvarlig pakket før frakt. Finnes det strekkoder på emballasjen som returen er pakket i, må disse destrueres — overstrykes eller dekkes til på annen måte. Adresseetiketter fra Bring blir tilsendt på e-post. Etiketten må printes ut og klistres på eskene.

  Henting av retur

  BS Undervisning bestiller henting av retur via vår samarbeidspartner Bring. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at Bring, enkelte steder i landet, kun har kjørerute én dag ukentlig. Henting av innmeldt retur vil skje på første kjørerute etter at returen er godkjent/hentemelding er sendt.

  Mottak/registrering av retur

  Mottatt retur kontrolleres og krediteres om kunden er berettiget kredit. Retur som ikke godkjennes vil bli sendt i kontraretur til skole. Kontraretur belastes kunde.
  All retur må meldes inn til BS Undervisning senest 14 dager etter du har mottatt varen.

  Manko - mangel i leveranse

  Melding om mangel i leveranse må gjøres innen 7-10 dager etter at leveransen er mottatt.Fyll ut vårt kontaktskjema på nettsiden vår! (Velg sakskategori: "Retur/Reklamasjon/Manko" og årsak: "Manko")
  Manko = avvik mellom antall levert i henhold til følgeseddel og antall faktisk mottatte bøker. (Restleveranse, dvs. bøker som er midlertidig utsolgt/ikke utkommet ennå, skal ikke meldes som manko. Se om din vare har en statusmelding (eks. "Ventes utgitt: dd.mm.åå"") ved å se på produktinformasjonen i nettbutikken. Har du spørsmål om ennå ikke mottatte varer? Savner du hele eller deler av bestillingen? Send oss en beskjed via vårt kontaktskjema! (Velg sakskategori: "Etterlysning") Vennligst ha salgsordrenummer (finnes på ordrebekreftelsen) og følgeseddelnummer tilgjengelig.

  Personopplysninger

  Opplysningene du gir til oss vil ikke bli brukt i noen form for markedsføring, med mindre du selv har valgt å abonnere på elektroniske nyhetsbrev fra oss.

  • Personopplysninger blir brukt for å sende varer til deg, eller for å kontakte deg angående dine ordrer og innbetalinger.
  • Personopplysninger blir ikke solgt videre til andre.
  • E-postadressen kan bli brukt hvis vi vil informere om saker som berører kundeforholdet/avtalen, har nye funksjoner på våre nettsider, eller har spørreundersøkelser.

   

  Cookies

  BS Undervisning benytter session cookies som håndteres av din nettleser. En netthandel må ha en metode for å skille de forskjellige besøkende fra hverandre, og da kan man bruke session cookie.
  En session cookie er en tekstlinje som lagres midlertidig på din maskins RAM eller disk avhengig av hvilken nettleser du bruker. Tekstlinjen består av et unikt, og tilfeldig, nummer som representerer din sesjon hos oss. Vår session cookie, fjernes så snart du lukker nettleseren. Obs! Du må aktivere session cookies generelt eller for www.bsundervisning.no for å kunne logge deg på eller handle på www.bsundervisning.no

  Forbehold

  Vi tar forbehold om varenes tilgjengelighet og pris. Varer kan bli midlertidig eller varig utsolgt, utgivelser kan bli utsatt eller avbrutt, og forlag/vareeier kan endre veiledende priser uten forvarsel. Vi tar forbehold om skrivefeil og feil ved illustrasjon og produktinformasjon i nettbutikken. BS Undervisning oppdaterer nettbutikken daglig med informasjon fra Bokbasen og tar forbehold om feil i basen.

  Kundeservice

  Åpningstider: 08.00 – 16.00
  E-post sendes via vårt kontaktskjema. Når henvendelsen er sendt, vil du motta et saksnummer på e-post. E-posten vil inneholde en lenke som skal benyttes for all videre kommunikasjon på den aktuelle saken. Tlf.: 23 24 20 50

  For øvrig…

  Vi viser til gjeldene avtaler skolen/enheten måtte være tilknyttet.