IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  BS Undervisning AS er en Miljøfyrtårnsertifisert virksomhet

  For å bli en Miljøfyrtårnbedrift er det utviklet definerte bransjekrav som skal være oppfylt før en sertifisering. Vi stiller store krav til at BS Undervisning skole AS skal ha en miljøvennlig drift. Gjennom prosessen har vi blant annet arbeidet med å få til en mer miljøvennlig og systematisk avfallshåndtering, og ikke minst satt fokus på å hindre at avfall oppstår.

  I tillegg arbeider vi kontinuerlig med enøk slik at energiforbruket blir så lavt som mulig. Tilsvarende gjelder dette for transport, da det er et krav å minimalisere bruken av dette. Miljøfyrtårn krever samtidig at man aktivt søker etter mer miljøvennlige produkter, tjenester og metoder som fører til redusert utslipp og slitasje, og dermed miljøbelastningen på både det ytre og indre miljø.

  Vår miljørapport og sertifikat kan fremskaffes ved forespørsel.

  Temaene som er gjenstand for en miljøanalyse

  • Internkontroll HMS
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfallshåndtering og avfallsreduksjon
  • Energi
  • Transport
  • Utslipp til luft, vann og støy
  • Estetikk
  Miljøfyrtårn

  Kort om Miljøfyrtårn

  Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem tilpasset små- og mellomstore virksomheter. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er en anerkjent nasjonal Miljøsertifiseringsordning som samarbeider med de internasjonale Miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS).

  Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn-sertifikat er et norsk, offentlig sertifikat.

  Miljøfyrtårn har i dag flest sertifiserte bedrifter sammenlignet med andre miljøledelsessystemer i Norge. Status per august 2008 er ca 1300 sertifiserte virksomheter.

  BS Undervisning skole AS ønsker å sette større fokus på miljø og ønsker samtidig å få tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere på hva de kan bidra til for å få en mer miljøvennlig drift. Samtidig benytter vi anledningen å oppfordre alle våre samarbeidspartnere å miljøsertifisere seg.