IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Vi bryr oss!

  BS Undervisning har vært sertifisert Miljøfyrtårnbedrift siden 2008. Det er utviklet definerte bransjekrav som skal være oppfylt før en sertifisering, og vi stiller store krav til at BS Undervisning skal ha en miljøvennlig drift.

  Miljøfyrtårn krever samtidig at man aktivt søker etter mer miljøvennlige produkter, tjenester og metoder som fører til redusert utslipp og slitasje, og dermed miljøbelastningen på både det ytre og indre miljø.


  Vårt miljøsertifikatet kan fremskaffes ved forespørsel.


  Temaene som er gjenstand for en miljøanalyse:

  • Internkontroll HMS
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfallshåndtering og avfallsreduksjon
  • Energi
  • Transport
  • Utslipp til luft, vann og støy
  • Estetikk

  All emballasje ved våre forsendelser er papp, og den miljømessig mest fornuftige måten å håndtere dette på vil være kommunens egen returordning for papp og papir.

  KATEGORI