IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Delta! : samfunnsfag vg1/vg2

  Holgersen, Torgeir Salih
  Bestillingsklar
  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 530,00
  Din pris, kr. 530,00
     
  Totalt kr. 530,00
  Fritatt mva.
  Delta! er et nyskrevet læreverk som følger den reviderte læreplanen fra 2013. Forfatterne er alle erfarne lærere fra begge studieretninger og har et stort engasjement for elevene og faget.Å kunne delta bevisst og aktivt

  For å kunne delta i demokratiet er det ikke tilstrekkelig at det finnes lover som gir oss rett til å delta. Vi trenger også kunnskap om hvordan samfunnet fungerer slik at vi vet hvilke muligheter vi har til å påvirke viktige beslutninger som angår oss og familien vår, arbeidsplassen, hjemkommunen, landet vårt og verden. Samtidig trenger vi å forstå hvilke konsekvenser de beslutningene vi tar kan få på ulike områder. Uansett hva man jobber med, er demokratiet avhengig av at vi kan nok om samfunnet til å kunne delta bevisst og aktivt.


  Tre ting som gjør Delta! spesiell:

  Delta! er et hjelpemiddel for mest mulig aktiv deltakelse fra alle elever. Derfor har hvert kapittel oppgaver som dekker alle grunnleggende ferdigheter i faget. Fagteksten og framstillingen er enkel og presis, og gir elevene kunnskap nok til å jobbe godt med oppgavene.


  Den reviderte læreplanen legger økt vekt på å kunne vurdere motstridende analyser og vurderinger av sentrale samfunnstema. I Delta! har vi hentet inn bidrag fra ulike samfunnsdebattanter, både forskere, andre fagfolk og politikere. Blant annet har de politiske ungdomspartiene bidratt med kommentarer til påstander til diskusjon gjennom hele boka.


  Rettssaken og debatten i etterkant av 22. juli har vist oss hvor viktig det er å øve opp evnen til kritisk vurdering av informasjon og påstander som spres, særlig via nettet. Dette er sentralt i Utforskeren, det nye hovedområdet i læreplanen. Alle kapitlene har oppgaver som forutsetter kritisk bruk av andre kilder enn læreboka. Samtidig har hvert kapittel egne avsnitt som tar opp prinsipper for kildekritikk eller utfordringer knyttet til bruk av kilder som er aktuelle for temaet i hvert enkelt kapittel.


  Gratis elevnettsted med lydbok

  Nettstedet er gratis og åpent, uten innlogging. Til alle kapitlene er det ulike oppgaver og lydbokfiler av lærebokteksten. En søkbar begrepsbank med de viktige begrepene, definisjoner og forklaringer, kommentarer fra ungdomspartiene og filmer som illustrerer temaene på en pedagogisk måte.


  Lærernettsted med forslag til prøver og oppgaver

  På lærernettstedet er det flere ressurser for læreren: årsplaner og detaljerte planer, forslag til undervisningsopplegg, prøver og vurderingskriterier.

  Utgitt 2013
  Språk Nynorsk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788202412173
  Klassetrinn VG1, VG2
  Skolefag Samfunnsfag
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Grunnbøker

  Alternative utgaver


  Delta! : samfunnskunnskap vg1/vg2

  Holgersen, Torgeir Salih

  Bokmål

  Grunnbøker

  Delta! : samfunnskunnskap vg1/vg2

  Holgersen, Torgeir Salih

  Nynorsk

  Grunnbøker

  Delta! : samfunnsfag vg1/vg2

  Holgersen, Torgeir

  Nynorsk

  Grunnbøker

  Delta! : samfunnsfag vg1/vg2

  Holgersen, Torgeir

  Bokmål

  Grunnbøker

  Læreverk


  Delta! : samfunnskunnskap vg1/vg2 : Unibok

  Holgersen, Torgeir Salih

  Bokmål/nynorsk

  Grunnbøker

  Delta! : samfunnsfag vg1/vg2

  Holgersen, Torgeir

  Nynorsk

  Grunnbøker

  Delta! : samfunnsfag vg1/vg2 : Unibok

  Holgersen, Torgeir Salih

  Bokmål

  Grunnbøker

  Andre bøker fra samme forfatter Holgersen, Torgeir Salih


  Delta! : samfunnskunnskap vg1/vg2 : Unibok

  Holgersen, Torgeir Salih

  Bokmål/nynorsk

  Elevressurser,Grunnbøker

  Delta! : samfunnskunnskap vg1/vg2

  Holgersen, Torgeir Salih

  Bokmål

  Grunnbøker

  Delta! : samfunnskunnskap vg1/vg2

  Holgersen, Torgeir Salih

  Nynorsk

  Grunnbøker

  Delta! : samfunnsfag vg1/vg2 : Unibok

  Holgersen, Torgeir Salih

  Bokmål

  Grunnbøker,Elevressurser