IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Service og samferdsel vg1 : temabok

  Ottesen, Lars
  Bestillingsklar
  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 629,00
  Din pris, kr. 629,00
     
  Totalt kr. 629,00
  Fritatt mva.
  Temaboka og IT-guiden dekkjer til saman læreplanmåla til dei tre programfaga i service og samferdsel, Vg1 i vidaregåande opplæring: planlegging, drift og oppfølging og kommunikasjon og service. Temaboka samlar teorien i dei tre programfaga i éi bok, medan IT-guiden tek for seg den grunnleggjande opplæringa i tekstbehandling, rekneark, presentasjons.verktøy, bruk av Internett og e-post o.l. I denne utgåva av læreboka er hovudstrukturen som i tidlegare utgåver, men nokre kapittel er sterkt omarbeidde. Dessutan er stoffet tilpassa samfunnsutvikling og lovendringar, til dømes ei ny marknadsføringslov. Vi har også arbeidd ut Temaoppgåver, ei eiga bok som inneheld oppgåver med ulik vanske.grad til kvart kapittel i Temaboka. Til læreverket høyrer dessutan nettressursar for lærarar og elevar, og desse bøkene: - Ressursbok - Lovsamling (felles for Vg1 og Vg2) - Lærarrettleiing på nett NB! Vi tilbyr nye bøker i service og samferdsel frå hausten 2016. Desse følgjer revidert læreplan i faget.
  Betegnelse: Boka dekker alle de tre programfagene i service og samferdsel og tar bl.a. for seg hvordan man kan planlegge og hvordan man kan drive en bedrift. Har stikkordregister.
  Utgitt 2009
  Språk Nynorsk
  Utgave 2
  Varenummer/ISBN 9788211012524
  Klassetrinn VG1
  Skolefag Drift og oppfølging,Planlegging,Kommunikasjon og service
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke
  Form Grunnbøker

  Andre bøker fra samme forfatter Ottesen, Lars