IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }
  Digital

  MultiMatte

  Pedersen, Jan-Erik
  Forventes utgitt 18.03.2005
  Bokmål
  Veil. pris, kr. 0,00
  Din pris, kr. 0,00
     
  Totalt kr. 0,00
  Pris inkl. mva.
  MultiMatte er bygd opp rundt ulike case der elevene bruker regning for å løse praktiske oppgaver som de vil kunne møte i hverdagen. Læremidlet er gjort interaktivt ved bruk av illustrasjoner, lyd og en god responsfunksjon.MultiMatte er et digitalt læremiddel i matematikk. Læremidlet er et supplement til den ordinære læreboka, og er et tilbud til elever som av ulike årsaker ikke får godt nok utbytte av å bruke tradisjonelle læremidler.  MultiMatte dekker teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag og design og håndverk på yrkesfag samt studieforberedende.  MultiMatte er bygd opp rundt ulike case der elevene bruker regning for å løse praktiske oppgaver som de vil kunne møte i hverdagen. Slik blir matematikken konkret og anvendbar for denne elevgruppen. For økt forståelse og mestring vil elevene i MultiMatte møte fagstoffet på mange forskjellige måter.  Lær om

  Her får elevene en skrittvis gjennomgang av et avgrenset matematisk emne etterfulgt av noen oppgaver innenfor dette emnet. Målet er at elevene skal kunne få en overordnet forståelse av det emnet som blir tatt opp. I tillegg til selve teksten er det også brukt interaktivitet og lyd.  Steg-for-steg

  Steg-for-steg er en oppgavetype som lar elevene løse sammensatte regneoperasjoner ved å dele dem opp i små konkrete steg som er løsbare. Elevene får tilbakemelding for hvert steg med tekst og lyd.  Oppgaver

  Elevene arbeider med enkeltstående interaktive øvingsoppgaver. Øvingene er tilrettelagt i tilknytning til illustrasjoner. Å løse oppgaver fortløpende med tilbakemeldinger, er motiverende. Elevene kan se sin egen progresjon gjennom stoffet, noe som kan gi en opplevelse av å mestre.  De ulike arbeidsmåtene er valgt ut for å gi stor grad av variasjon. Arbeidsmåtene skal gi elevene varierte utfordringer i arbeidet med matematikkfaget. Felles for alle arbeidsmåter er at de bruker interaktivitet, illustrasjoner og lyd som viktige virkemidler. Erfaring har vist at det gjør arbeidet morsommere for elevene, og motivasjonen for å jobbe med matematikk øker.  Læremidlet består av

  MultiMatte Digital, gratis

  MultiMatte 0ppgavekort

  Lærerveiledning


  Betegnelse: Dette er en digital komponent på nett, og læremidlet er beregnet på elever med særskilte vansker i matematikk. Det passer også for elever med særskilte behov. Det er bygd opp rundt ulike case der elevene lærer å bruke regning for å løse praktiske oppgaver. Oppgavene er interaktive og visuelle, og gir tilbakemeldinger.
  Utgitt 2005
  Språk Bokmål
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788202248864
  Klassetrinn VG1
  Skolefag Matematikk
  Forlagsinnbinding Digitale læremidler
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Elevressurser
  Lisensstatus Tillatt, med begrensninger
  Lisensbegrensning Måneder
  Lisensvarighet 12