IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Sinus 2P : lærebok i matematikk for vg2 : studieførebuande program

  Oldervoll, Tore
  Utsolgt
  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 490,00
  Din pris, kr. 490,00
     
  Totalt kr. 490,00
  Fritatt mva.
  Ny utgave av Sinus 2P ble utgitt i 2011!

  Boka er skrevet etter læreplanen for matematikkurset 2P for Vg2 og bygger på Sinus 1P.Boka er spesielt tilpasset elever som ikke vil ha mer matematikk enn nødvendig i den videregående skolen.

  Hva er spesielt med denne boka?

  Vi vektlegger den praktiske matematikken.

  En del av oppgavene tar utgangspunkt i egne målinger, forsøk eller data.

  Eksempler og oppgaver er virkelighetsnære.

  Elevene lærer å bruke digitale verktøy til å løse mange ulike oppgavetyper.

  Boka inneholder svært lite bokstavregning. Der vi trenger litt bokstavregning, repeterer vi ungdomsskolepensum.  Teoridelen er oppbygd på samme måten som i grunnbøkene i Sinus-serien. Oppgavedelen er som i de nye oppgavesamlingene coSinus.  Komponenter

  lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak

  gratis fagnettsted for elever og lærere  Gratis fagnettsted for lærere og elever

  Det er utviklet et fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som i grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgave-sekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er lagt ut passordbelagte lærersider på sinus.cappelendamm.no.


  Betegnelse: Grunnboken er skrevet for matematikkurset 2P i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Vekten ligger på den praktiske matematikken. Med lommeregnerstoff hvor fremgangsmåten forklares i detalj. Har fasit og stikkordregister.
  Utgitt 2007
  Språk Nynorsk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788202267544
  Klassetrinn VG2
  Skolefag Matematikk
  Forlagsinnbinding Innbundet
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Grunnbøker

  Læreverk


  Sinus matematikk 1P-Y : TP, BA

  Gustafsson, Einar

  Bokmål

  Grunnbøker

  Andre bøker fra samme forfatter Oldervoll, Tore