IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Sinus 2T : lærebok i matematikk for vg2 : studieførebuande program

  Oldervoll, Tore
  Utsolgt
  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 720,00
  Din pris, kr. 720,00
     
  Totalt kr. 720,00
  Fritatt mva.
  Boka er skrevet etter læreplanen for matematikkurset 2T for Vg2 og bygger på Sinus 1T. Den er spesielt tilrettelagt for elever som har tatt kurset 1T, men som har funnet ut at de ikke vil fortsette med matematikk som programfag.Hva er spesielt med denne boka?

  Vi arbeider videre med den tradisjonelle matematikken, men den er gjort mest mulig

  praktisk.

  Elevene lærer en del av vektorregningen fra R1, men stoffet i denne boka er forenklet

  og tilpasset elevgruppen på 2T.

  Elevene arbeider videre med sannsynlighetsregning og lærer å løse mange

  praktiske problemer ved hjelp av binomiske og hypergeometriske modeller.

  Elevene får grundig opplæring i bruk av grafisk lommeregner og andre digitale verktøy der det er aktuelt.

  Boka vektlegger arbeidet med matematiske modeller.

  Den inneholder få matematiske bevis.

  Ingen delkapitler starter med vanskelige matematiske resonnement, for alle

  delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver.


  Teoridelen er oppbygd på samme måten som i grunnbøkene i Sinus-serien. Oppgavedelen er som i de nye oppgavesamlingene coSinus.  Komponenter

  Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak

  Elevnettsted, gratis

  Lærernettstedet Omkring Sinus (gratis men krever innlogging på cdu.no)  Gratis fagnettsted for lærere og elever

  Det er utviklet et fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.


  Betegnelse: Grunnboken er skrevet for matematikkurset 2T i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Vekten ligger på den abstrakte matematikken, og krever at elevene har god trening i bokstavregning og matematisk tankegang. Med lommeregnerstoff hvor fremgangsmåten forklares i detalj. Har fasit og stikkordregister.
  Utgitt 2007
  Språk Nynorsk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788202267551
  Klassetrinn VG2
  Skolefag Matematikk
  Forlagsinnbinding Innbundet
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Grunnbøker

  Læreverk


  coSinus Skole : (enkeltlisens) Sinus

  Gustafsson, Einar

  Bokmål/nynorsk

  Grunnbøker

  Andre bøker fra samme forfatter Oldervoll, Tore