IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Sinus X : lærebok i matematikk : studiespesialiserande program

  Oldervoll, Tore
  Bestillingsklar
  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 715,00
  Din pris, kr. 715,00
     
  Totalt kr. 715,00
  Fritatt mva.
  Boka er skrevet etter læreplanen for kurset matematikk X. Det er et tilleggskurs for elever som tar kurset R1 i Vg2.Hva er spesielt med denne boka?
  Denne boka inneholder mye matematikk som de fleste lærere har lite
  erfaring med i den videregående skolen.
  Stoffet er spesielt tilpasset progresjonen i R1 slik at elevene i størst mulig grad skal ha
  utbytte av begge kursene (R1 og X).
  I tallteori arbeider elevene med de hele tallene. De lærer mange fine matematiske metoder
  fra den gamle greske matematikken og lærer å løse aktuelle praktiske problemer med
  slike metoder. Elevene får også god innsikt i hvordan disse metodene har fått en
  renessanse innenfor datateknologien.
  I statistikkdelen arbeider elevene videre med den sannsynlighetsregningen som elevene
  har lært i R1. Vi legger vekt på at elevene skal utføre egne statistiske undersøkelser.
  Når elevene lærer om komplekse tall, utnytter denne boka det de kan om vektorregning.
  Det vil styrke forståelsen innenfor begge feltene. Arbeidet med de komplekse tallene
  forbedrer den kunnskapen om algebra som elevene har fra 1T og R1.


  Teoridelen er oppbygd på samme måten som i grunnbøkene i Sinus-serien. Oppgavedelen er som i de nye oppgavesamlingene coSinus.

  Komponenter
  Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
  Elevnettsted, gratis
  lærernettstedet Omkring Sinus, lisensbelagt
  Brettbok-utgave


  Gratis fagnettsted for elever
  Det er utviklet et nytt fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er lagt ut passordbelagte lærersider på sinus.cappelen.no.


  Betegnelse: Læreboka inneholder en teoridel og en oppgavedel. Den legger vekt på den abstrakte matematikken, og elevene blir bl.a. kjent med tallteori, komplekse tall og statistikk.
  Utgitt 2007
  Språk Nynorsk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788202267575
  Skolefag Matematikk X
  Forlagsinnbinding Innbundet
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Grunnbøker

  Alternative utgaver


  Læreverk


  Sinus matematikk 1P-Y : TP, BA

  Gustafsson, Einar

  Bokmål

  Grunnbøker

  Andre bøker fra samme forfatter Oldervoll, Tore