IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Sinus S1 : lærebok i matematikk : studiespesialiserende program

  Oldervoll, Tore
  Utsolgt
  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 895,00
  Din pris, kr. 895,00
     
  Totalt kr. 895,00
  Fritatt mva.
  Grunnbok og oppgavesamling som er tilpasset læreplanen for matematikkurset S1. Boka bygger på Sinus 1P og er tilpasset elever i Vg2 som ikke går på programområdet for realfag. Den er spesielt aktuell for elever med samfunnsfag. Hva er spesielt med denne boka?

  Elvene lærer mye av det samme som i faget 1T i vg1. Men det er lagt mindre vekt på

  teorien og mer vekt på anvendelsene av stoffet.

  Elevene får god trening i bokstavregning. Mye tid går med til å arbeide med

  algebraiske uttrykk og annen tradisjonell matematikk.

  Samtidig med bokstavregningen får elevene grundig opplæring i bruk av grafisk

  lommeregner og andre digitale verktøy.

  Elevene får grundig opplæring i sannsynlighetsregning og lærer å løse mange

  praktiske problemer ved hjelp av binomiske og hypergeometriske modeller.

  I lineær optimering tar vi for oss praktiske problemstillinger som elevene lærer å løse ved

  hjelp av et sett av ulikheter.  Ingen delkapitler starter opp med vanskelige matematiske resonnement, for alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver. Hele boka har en klar og god struktur der eleven gradvis blir ført inn i faget.  Gratis fagnettsted for lærere og elever

  Det er utviklet et fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er lagt ut passordbelagte lærersider på sinus.cappelendamm.no.


  Betegnelse: Grunnboken er skrevet for matematikkurset S1 i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Vekten ligger på den abstrakte matematikken. Med lommeregnerstoff hvor fremgangsmåten forklares i detalj. Har fasit og stikkordregister.
  Utgitt 2007
  Språk Nynorsk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788202267599
  Klassetrinn VG2
  Skolefag Matematikk S1
  Forlagsinnbinding Innbundet
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Grunnbøker

  Læreverk


  Andre bøker fra samme forfatter Oldervoll, Tore