IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Sinus : eingongsboka 1P : grunnbok i matematikk for vg1 : studieførebuande program

  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 570,00
  Din pris, kr. 570,00
     
  Totalt kr. 570,00
  Fritatt mva.
  Sinus Eingongsboka 1P

  Et fullverdig alternativ for 1P-elever på studieforberedende utdanningsprogram. I engangsboka er lærestoff og oppgaver tilpasset elever med svakt grunnlag i faget, samtidig som læreplanens målsetting er oppfylt.
  Sinus Engangsboka 1P er en fullverdig lærebok for elever som helt eller delvis trenger et enklere opplegg enn andre elever. Boka følger kapittelinndelingen i Sinus 1P, men har mindre omfattende teoristoff. Det vanskeligste teoristoffet er tatt ut.  Differensieringsverktøy

  Boka er laget for å gi læreren et bedre verktøy for differensiering enn det den ordinære grunnboka kan tilby. Umiddelbart etter eksemplene følger enkle oppgaver slik at elevene kan øve på det de har lært. Elevene løser oppgavene direkte i boka, og de får ofte hjelp for å løse oppgavene. Deretter løses oppgavene på egen hånd. Hjelpetekst er markert med egen skrifttype og farge slik at den lett skiller seg fra den øvrige teksten.  Elever som bruker Sinus Engangsboka 1P, finner flere oppgaver i coSinus 1P. Oppgavene i kategori 1 er velegnet for denne elevgruppen.  Komponenter

  engangsbok med teori og oppgaver

  oppgavesamlingen coSinus 1P som supplement

  gratis fagnettsted for elever og lærere  Sinus fagnettsted

  Elevgruppene som benytter seg av våre engangsbøker, vil også kunne ha utbytte av å løse ulike typer oppgaver som er tilgjengelige på nettstedet til Sinus. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er lagt ut passordbelagte lærersider på sinus.cappelendamm.no


  Betegnelse: Denne boka legger vekt på den praktiske matematikken og er skrevet spesielt for elever som sliter med å følge vanlig progresjon på matematikkurset 1P. Stoffet er framstilt på en enkel måte, og oppgavene kan løses direkte i boka.
  Utgitt 2007
  Språk Nynorsk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788202267698
  Klassetrinn VG1
  Skolefag Matematikk
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Alternativ grunnbok

  Læreverk


  coSinus Skole : (enkeltlisens) Sinus

  Gustafsson, Einar

  Bokmål/nynorsk

  Alternativ grunnbok

  Sinus 1P : matematikk : studieforberedende vg1

  Oldervoll, Tore

  Bokmål

  Alternativ grunnbok

  Sinus 1T : matematikk : studieforberedende vg1

  Oldervoll, Tore

  Bokmål

  Alternativ grunnbok

  Andre bøker fra samme forfatter Pedersen, Jan-Erik