IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Sinus : engangsboka 1YP : matematikk for vg1 : yrkesfaglige utdanningsprogrammer

  Bokmål
  Veil. pris, kr. 570,00
  Din pris, kr. 570,00
     
  Totalt kr. 570,00
  Fritatt mva.
  Et fullverdig alternativ for 1P-elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. I engangsboka er lærestoff og oppgaver tilpasset elever med svakt grunnlag i faget, samtidig som læreplanens målsetting er oppfylt (2005).Komponenter
  engangsbok med teori og oppgaver
  elevnettsted, gratis
  Omkring Sinus lærernettsted


  Sinus Engangsboka 1YP er en fullverdig lærebok for elever som helt eller delvis trenger et enklere opplegg enn andre elever. Boka følger kapittelinndelingen i Sinus 1YP, men har mindre omfattende teoristoff. Det vanskeligste teoristoffet er tatt ut.

  Som supplement til engangsboka, kan svake elever drille oppgaver fra P-planen i coSinus Digital. Les mer om regneverktøyet her.


  Differensieringsverktøy
  Boka er laget for å gi læreren et bedre verktøy for differensiering enn det den ordinære grunnboka kan tilby. Umiddelbart etter eksemplene følger enkle oppgaver slik at elevene kan øve på det de har lært. Elevene løser oppgavene direkte i boka, og de får ofte hjelp til å løse oppgavene. Deretter løses oppgavene på egen hånd. Hjelpetekst er markert med egen skrifttype og farge slik at den lett skiller seg fra den øvrige teksten.


  Bakerst i boka er det en egen oppgavedel med helt enkle oppgaver til hvert delkapittel. Disse oppgavene løser elevene i en egen kladdebok. Boka kan brukes på alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer.


  Sinus fagnettsted
  Elevgruppene som benytter seg av våre engangsbøker, vil også kunne ha utbytte av å løse ulike typer oppgaver som er tilgjengelige på nettstedet til Sinus. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Lisens til Omkring Sinus lærersider får du ved å registrere deg på cdu.no eller logge på med Feide.


  Betegnelse: Denne boka legger vekt på den praktiske matematikken og er skrevet spesielt for elever som sliter med å følge vanlig progresjon på matematikkurset 1P. Stoffet er framstilt på en enkel måte, og oppgavene kan løses direkte i boka.
  Utgitt 2007
  Språk Bokmål
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788202267704
  Klassetrinn VG1
  Skolefag Matematikk
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Alternativ grunnbok

  Læreverk


  coSinus Skole : (enkeltlisens) Sinus

  Gustafsson, Einar

  Bokmål/nynorsk

  Alternativ grunnbok

  Sinus 1P : matematikk : studieforberedende vg1

  Oldervoll, Tore

  Bokmål

  Alternativ grunnbok

  Sinus 1T : matematikk : studieforberedende vg1

  Oldervoll, Tore

  Bokmål

  Alternativ grunnbok

  Andre bøker fra samme forfatter Pedersen, Jan-Erik