IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Sinus 1P : matematikk for vg1 : studieførebuande program

  Oldervoll, Tore
  Utsolgt
  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 845,00
  Din pris, kr. 845,00
     
  Totalt kr. 845,00
  Fritatt mva.
  I denne utgaven av Sinus 1P er lærestoffet og den kategoridelte oppgavedelen samlet i én bok. Ny utgave av boka kommer våren 2014.Kapitlene i Sinus 1P (2009) er ordnet slik at elever kan gå fra 1T til 1P helt til ut i november uten at de trenger å sette seg inn i lærestoff på egen hånd. Boka er også forbedret på andre punkter. Det gjelder spesielt perspektivtegningen og økonomikapittelet.

  Komponenter
  lærebok med teoridel og oppgavedel
  elevnettsted, gratis
  lærernettstedet Omkring Sinus

  Læreplanendringer juni 2013
  2009-utgaven av Sinus 1P kan benyttes skoleåret 2013/14 da vi legger delkapitler som er kommet inn i læreplanen på fagnettstedet til Sinus. Her finner du også en oversikt over stoff som går ut av læreplanen. Ny utgave av boka kommer våren 2014.

  Fagnettsted for lærere og elever følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnboka. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.


  Betegnelse: Grunnboken er skrevet for matematikkurset 1P i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Vekten ligger på den praktiske matematikken. Med lommeregnerstoff hvor fremgangsmåten forklares i detalj. Har fasit og stikkordregister.
  Utgitt 2009
  Språk Nynorsk
  Utgave 2
  Varenummer/ISBN 9788202294090
  Klassetrinn VG1
  Skolefag Matematikk 1P
  Forlagsinnbinding Innbundet
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Grunnbøker

  Læreverk


  Andre bøker fra samme forfatter Oldervoll, Tore