IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Sinus 2P : lærebok i matematikk for vg2 : studieforberedende program

  Oldervoll, Tore
  Utsolgt
  Bokmål
  Veil. pris, kr. 665,00
  Din pris, kr. 665,00
     
  Totalt kr. 665,00
  Fritatt mva.
  2011-utgaven av Sinus 2P er tilpasset gjeldende eksamensordning for fagene 1P og 2P. Ny utgave av boka kommer våren 2014.Elevene trenger ikke i samme grad repetere stoffet fra 1P. Det er dermed lagt mer vekt på det spesielle stoffet i faget 2P. Stoffet om tallsystemer, statistikk og matematiske modeller er utvidet i 2011-utgaven. Her er flere eksempler og oppgaver, og vi har tatt inn noe helt nytt stoff. I teoridelen av boka brukes regneark til statistikk. Elevene lærer å lage egne regneark i tillegg til at de finner ferdige ark på Sinussidene på nettet. Til regresjon og graftegning bruker vi GeoGebra. Alt stoffet om den grafiske lommeregneren finnes bak i boka.  Komponenter

  lærebok med teoridel og oppgavedel

  elevnettsted, gratis

  lærernettstedet Omkring Sinus, gratis lisens via cdu.no  Læreplanendringer juni 2013

  2011-utgaven av Sinus 1P kan benyttes skoleåret 2013/14 da vi legger nytt stoff/delkapitler som er kommet inn i læreplanen på fagnettstedet til Sinus. Her finner du også en oversikt over stoff som går ut av læreplanen. Ny utgave av boka kommer våren 2014.


  Fagnettsted for lærere og elever følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnboka. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.


  Betegnelse: Grunnboken er skrevet for matematikkurset 2P i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Vekten ligger på den praktiske matematikken. Med lommeregnerstoff hvor fremgangsmåten forklares i detalj. Har fasit og stikkordregister.
  Utgitt 2011
  Språk Bokmål
  Utgave 2
  Varenummer/ISBN 9788202345167
  Klassetrinn VG2
  Skolefag Matematikk 2P
  Forlagsinnbinding Innbundet
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Grunnbøker

  Læreverk


  Andre bøker fra samme forfatter Oldervoll, Tore