IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Sinus : påbyggingsboka T : lærebok i matematikk : påbygging til studiekompetanse innen de yrkesfaglige programmene

  Oldervoll, Tore
  Utsolgt
  Bokmål
  Veil. pris, kr. 795,00
  Din pris, kr. 795,00
     
  Totalt kr. 795,00
  Fritatt mva.
  Påbyggingsboka T (2012) en bok for elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer som har T-planen på Vg1 og som vil utvide matematikken som tar sikte på spesiell studiekompetanse. Boka er tilpasset læreplanendringene fra 2010.Matematikkbok for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som har T-planen fra Vg1, og som vil utvide matematikken for å få generell eller spesiell studiekompetanse. Boka inneholder den delen av kurset 1T som ikke blir lest i Vg1 på yrkesfagene, og i tillegg hele kurset 2T.


  Hva er spesielt med denne boka?
  Vi arbeider videre med anvendelser av den tradisjonelle matematikken.
  Vektorregningen er forenklet fra Sinus 2T og tilpasset elevgruppen.
  Elevene lærer å løse mange praktiske problemer i sannsynlighetsregning ved hjelp av binomiske og hypergeometriske modeller.
  Boka grundig opplæring i bruk av digitale verktøy som GeoGebra.
  Lommeregnerstoffet er samlet bak i boka.
  Boka vektlegger arbeidet med matematiske modeller.
  Den inneholder få matematiske bevis.
  Alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver.

  Teoridelen er oppbygd på samme måten som i de andre bøkene i Sinus-serien. Oppgavedelen er nivådelt i kategori 1 og 2, og med blandede oppgaver til hvert kapittel.

  Gratis fagnettsted for lærere og elever
  Nettstedet følger hver bok med den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som i boka. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i teoridelen o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er nå også lagt ut passordbelagte lærersider med kapittelprøver på sinus.cappelendamm.no.

  Komponenter
  lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
  fagnettsted for elever og lærere


  Betegnelse: Boka er skrevet for påbyggingskurset i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og bygger på den yrkesfaglige delen av vg1T og passer best for de elevene som tar sikte på spesiell studiekompetanse. Den legger vekt på den abstrakte matematikken og gir elevene trening i bokstavregning og matematisk tankegang. Boka har en teoridel og en oppgavedel. Har stikkordsregister.
  Utgitt 2012
  Språk Bokmål
  Utgave 2
  Varenummer/ISBN 9788202370541
  Klassetrinn VG3
  Skolefag Matematikk 2T-Y
  Forlagsinnbinding Innbundet
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Grunnbøker

  Læreverk


  Sinus matematikk 1P-Y : TP, BA

  Gustafsson, Einar

  Bokmål

  Grunnbøker

  Andre bøker fra samme forfatter Oldervoll, Tore