IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Sinus 1P : matematikk : studieforberedende vg1

  Oldervoll, Tore
  Bestillingsklar
  Bokmål
  Veil. pris, kr. 850,00
  Din pris, kr. 850,00
     
  Totalt kr. 850,00
  Fritatt mva.
  Sinus 1P lærebok i matematikk 1P for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1P er skrevet for læreplan Kunnskapsløftet LK20.Komponenter Sinus 1P matematikk
  Sinus 1P med teoridel og oppgavedel
  Sinus Elevnettsted, gratis
  Omkring Sinus Lærernettstedet, lisens
  Sinus 1P Brettbok
  coSinus Digital
  Fagfornyelsen og matematikkfaget
  Sinus 1P inneholder kjent stoff fra tidligere utgaver av boka, supplert med mye nytt innhold som bidrar til dybdelæring og utforskerglede hos elevene. Boka gir læreren valgfrihet til å gå gjennom stoffet på ulike måter. Interessante diskusjonsoppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad legger til rette for inspirerende læring og tilpasset undervisning.


  Utforskning i matematikkfaget
  Mange av oppgavene i Sinus 1P innbyr til kreativitet og utforskning. På lærernettstedet finner du som er lærer tips til undervisningsopplegg som lar elevene oppdage løsningsalgoritmer på kreative måter. Vi tror dette gir elevene mestring og eierskap til sine egne løsningsstrategier, og hjelper dem til å foreslå løsningsmåter også på oppgavetyper de ikke kjenner fra før.

  Digitale hjelpemidler
  Mange av eksemplene og oppgavene i Sinus 1P krever bruk av både algoritmisk tenkning, regneark og graftegner. I tilfellene der bruk av digitale hjelpemidler kreves for å løse en oppgave, forklares fremgangsmåten nøye i boka.

  Tverrfaglige temaer
  Oppgaver som lar elevene hente ut og bearbeide tekster og data om forhold fra nærmiljø, samfunnsliv og arbeidsliv bidrar til kunnskap om demokrati og medborgerskap. Temaet folkehelse og livsmestring og personlig økonomi er omhandles i læreplanen til kurset 2P.


  Digitale ressurser supplerer Sinus 1P
  coSinus Digital er strukturert etter læreboken Sinus 1P. Her finnes digitalt tilpasset teori, videoundervisning og en smart oppgaveløsningsmodul med tilpassede tilbakemeldinger som hjelper elevene videre når de løser oppgaver. Les mer om coSinus her.


  Sinus 1P Brettbok (2020) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget.

  Sinus 1P Elev- og lærernettsted (2020). Elevnettstedet inneholder løsningsforslag, animasjoner og videoer til omvendt undervisning. På lærernettstedet finner læreren terminprøver, årsplaner og Sinus 1P Tavlebok (digital versjon av læreboka). Lærernettstedet Omkring Sinus krever at skolen har kjøpt lisens, mens elevnettstedet er gratis, med Feide-innlogging.

  Se presentasjon av Sinus 1T (2020) og Sinus 1P (2020) her.

  https://sinus.cdu.no/


  Betegnelse: Sinus 1P lærebok i matematikk 1P for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1P er skrevet for læreplan Kunnskapsløftet LK20.
  Utgitt 2020
  Språk Bokmål
  Utgave 4
  Varenummer/ISBN 9788202646516
  Klassetrinn VG1
  Skolefag MAT1019
  Forlagsinnbinding Innbundet
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Grunnbøker

  Læreverk


  coSinus Skole : (enkeltlisens) Sinus

  Gustafsson, Einar

  Bokmål/nynorsk

  Grunnbøker

  Andre bøker fra samme forfatter Oldervoll, Tore