IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Sinus 1P : lærebok matematikk vg1 studieførebuande

  Gustafsson, Einar
  Forventes utgitt 01.08.2020
  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 850,00
  Din pris, kr. 850,00
     
  Totalt kr. 850,00
  Fritatt mva.
  Sinus 1P lærebok i matematikk 1P for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole,. Sinus 1P er skrevet for læreplan Kunnskapsløftet LK20.Komponenter Sinus 1P matematikk
  Sinus 1P med teoridel og oppgavedel
  Sinus Elevnettsted, gratis
  Omkring Sinus Lærernettstedet, lisens
  Sinus 1P Brettbok
  coSinus Digital

  Fagfornyelsen og matematikkfaget
  Sinus 1P inneholder kjent stoff fra tidligere utgaver av boka, supplert med mye nytt innhold som bidrar til dybdelæring og utforskerglede hos elevene. Boka gir læreren valgfrihet til å gå gjennom stoffet på ulike måter. Interessante diskusjonsoppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad legger til rette for inspirerende læring og tilpasset undervisning.


  Utforskning i matematikkfaget
  Mange av oppgavene i Sinus 1P innbyr til kreativitet og utforskning. På lærernettstedet finner du som er lærer tips til undervisningsopplegg som lar elevene oppdage løsningsalgoritmer på kreative måter. Vi tror dette gir elevene mestring og eierskap til sine egne løsningsstrategier, og hjelper dem til å foreslå løsningsmåter også på oppgavetyper de ikke kjenner fra før.

  Digitale hjelpemidler
  Mange av eksemplene og oppgavene i Sinus 1P krever bruk av både algoritmisk tenkning, regneark og graftegner. I tilfellene der bruk av digitale hjelpemidler kreves for å løse en oppgave, forklares fremgangsmåten nøye i boka.

  Tverrfaglige temaer
  Oppgaver som lar elevene hente ut og bearbeide tekster og data om forhold fra nærmiljø, samfunnsliv og arbeidsliv bidrar til kunnskap om demokrati og medborgerskap. Temaet folkehelse og livsmestring og personlig økonomi er omhandles i læreplanen til kurset 2P.


  Digitale ressurser supplerer Sinus 1P
  coSinus Digital er strukturert etter læreboken Sinus 1P. Her finnes digitalt tilpasset teori, videoundervisning og en smart oppgaveløsningsmodul med tilpassede tilbakemeldinger som hjelper elevene videre når de løser oppgaver. Les mer om coSinus her.


  Sinus 1P Brettbok (2020) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget.

  Sinus 1P Elev- og lærernettsted (2020). Elevnettstedet inneholder løsningsforslag, animasjoner og videoer til omvendt undervisning. På lærernettstedet finner læreren terminprøver, årsplaner og Sinus 1P Tavlebok (digital versjon av læreboka). Lærernettstedet Omkring Sinus krever at skolen har kjøpt lisens, mens elevnettstedet er gratis, med Feide-innlogging.


  https://sinus.cdu.no/


  Betegnelse: Sinus 1P lærebok i matematikk 1P for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1P er skrevet for læreplan Kunnskapsløftet LK20.
  Utgitt 2020
  Språk Nynorsk
  Utgave 4
  Varenummer/ISBN 9788202652814
  Klassetrinn VG1
  Skolefag MAT1019
  Forlagsinnbinding Innbundet
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Grunnbøker

  Læreverk


  Sinus matematikk 1P-Y : TP, BA

  Gustafsson, Einar

  Bokmål

  Grunnbøker

  Andre bøker fra samme forfatter Gustafsson, Einar


  Sinus matematikk 1P-Y : NA, FD, DT, IM

  Gustafsson, Einar

  Bokmål

  Grunnbøker

  Sinus 1P : basis

  Gustafsson, Einar

  Bokmål

  Alternativ grunnbok

  Sinus 1P : basis

  Gustafsson, Einar

  Nynorsk

  Alternativ grunnbok