IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Sinus 1P : basis

  Gustafsson, Einar
  Forventes utgitt 01.09.2020
  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 300,00
  Din pris, kr. 300,00
     
  Totalt kr. 300,00
  Fritatt mva.
  Sinus 1P Basis er et fullverdig alternativ for 1P-elever på studieforberedende utdanningsprogram. I basisboka er lærestoff og oppgaver tilpasset elever med svakt grunnlag i faget, samtidig som læreplanens målsetting til fagfornyelsen LK20 er oppfylt.Sinus 1P Basis er en fullverdig lærebok for elever som helt eller delvis trenger et enklere opplegg enn andre elever. Boka følger kapittelinndelingen i Sinus 1P (2020), men har mindre omfattende teoristoff. Det vanskeligste teoristoffet er tatt ut.

  Komponenter

  Basis engangsbok med kortfattet teori og oppgaver til utfylling
  Sinus Pluss, digital ressurs med trinnvis teori og interaktive oppgaver, lisens
  Oppgavesamlingen coSinus 1P, digital ressurs som supplement, lisens
  Elevnettsted, gratis
  Lærernettstedet Omkring Sinus, lisens


  Differensieringsverktøy
  Boka er laget for å gi læreren et bedre verktøy for differensiering enn det den ordinære grunnboka kan tilby. Umiddelbart etter eksemplene følger enkle oppgaver slik at elevene kan øve på det de har lært. Elevene løser oppgavene direkte i boka, og de får ofte hjelp for å løse oppgavene. Deretter løses oppgavene på egen hånd. Hjelpetekst er markert med egen skrifttype og farge slik at den lett skiller seg fra den øvrige teksten.

  Elever som bruker Sinus 1P Basis, finner flere oppgaver i både Sinus Pluss og coSinus 1P, digital ressurs. Oppgavene i kategori 1 er velegnet for denne elevgruppen.

  Sinus 1P Elev- og lærernettsted (2020)
  Elevgruppene som benytter seg av Sinus Basisbøker, vil kunne ha godt utbytte av å løse ulike typer oppgaver som er tilgjengelige på elevnettstedet til Sinus. Her finner de også løsningsforslag, animasjoner og videoer til omvendt undervisning. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet. På lærernettstedet finner læreren terminprøver, årsplaner og Sinus 1P Tavlebok (digital versjon av læreboka). Ny funksjonalitet muliggjør lagring og dialog mellom elev og lærer. Lærernettstedet Omkring Sinus krever at skolen har kjøpt lisens, mens elevnettstedet er gratis, med Feide-innlogging.

  https://sinus.cdu.no/
  Betegnelse: Sinus 1P Basis er et fullverdig alternativ for 1P-elever på studieforberedende utdanningsprogram. I basisboka er lærestoff og oppgaver tilpasset elever med svakt grunnlag i faget, samtidig som læreplanens målsetting til fagfornyelsen LK20 er oppfylt.Sinus 1P Basis er en fullverdig lærebok for elever som helt eller delvis trenger et enklere opplegg enn andre elever. Boka følger kapittelinndelingen i Sinus 1P (2020), men har mindre omfattende teoristoff. Det vanskeligste teoristoffet er tatt ut.
  Utgitt 2020
  Språk Nynorsk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788202671983
  Klassetrinn VG1
  Skolefag MAT1019
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Alternativ grunnbok

  Læreverk


  Sinus 1T : matematikk : studieforberedende vg1

  Oldervoll, Tore

  Bokmål

  Alternativ grunnbok

  Sinus matematikk 1P-Y : TP, BA

  Gustafsson, Einar

  Bokmål

  Alternativ grunnbok

  Andre bøker fra samme forfatter Gustafsson, Einar