IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Samfunnsøkonomi 2

  Bøhmer, Gunnar
  Utsolgt
  Bokmål
  Veil. pris, kr. 451,00
  Din pris, kr. 451,00
     
  Totalt kr. 451,00
  Fritatt mva.
  Ny og forbedret utgave! Samfunnsøkonomi 2 er en revisjon av Sosialøkonomi 2. Boka er delt inn i mikroøkonomi, miljøøkonomi, makroøkonomi, den globale økonomien og velferdsstaten. Mikroøkonomien er utdypet noe mer, og innenfor makroøkonomien er kapitlet om pengepolitikk og valuta ajourført i tråd med de fundamentale endringene som har funnet sted i senere tid. Dessuten er den internasjonale delen dreid ytterligere i retning av et globalt perspektiv. Dermed ivaretar boka både den bestandige lærebokteorien og hensynet til virkelighetsnær og aktuell tilnærming.

  Betegnelse: Boka består av fem deler: internasjonal økonomi, mikroøkonomi, miljøøkonomi, makroøkonomi og velferdsstaten. Oppgaver og sammendrag til hvert kapittel. Har alfabetisk oversikt over økonomiske ord og uttrykk, svar på oppgaver og stikkordregister.
  Utgitt 2002
  Språk Bokmål
  Utgave 2
  Varenummer/ISBN 9788205286436
  Klassetrinn VG2
  Skolefag Samfunnsøkonomi
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Gyldendal

  Andre bøker fra samme forfatter Bøhmer, Gunnar