IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Samfunnsøkonomi 2 : videregående skole

  Bøhmer, Gunnar
  Utsolgt
  Bokmål
  Veil. pris, kr. 675,00
  Din pris, kr. 675,00
     
  Totalt kr. 675,00
  Fritatt mva.
  Noe er til å kjenne igjen, og noe er nyttMed Samfunnsøkonomi 2 som kommer våren 2008 blir verket komplett. Et verk som er variert, men lett å orientere seg i, med klar struktur og språk. Samfunnsøkonomi 1I Samfunnsøkonomi 1 blir et faglig og solid innhold presentert på enenkel måte. Ved å bygge bro fra mikro- til makroteorien, for deretterå føre elevene videre til den nasjonale og globale økonomien, bidrarSamfunnsøkonomi 1 til å gi elevene et helhetsperspektiv. Lærestoffeter konkretisert med en rekke eksempler fra norsk og internasjonaløkonomi, og du fi nner nye innfallsvinkler til de globale utfordringene.Samfunnsøkonomi 1 tar for seg spenningsfeltet mellommiljøproblemene og fordelingskløften i verden på den ene siden . ogopprettholdelsen av eget næringsliv og velferdsstaten på den andre.Samfunnsøkonomi 2Samfunnsøkonomi 2 er skrevet i det samme enkle språket somSamfunns økonomi 1. I mikroøkonomien er de nye temaene tilrettelagtmed en pedagogisk enkel tilnærming. Læreverket legger vekt på anvendelseav lærestoffet med konkrete problemstillinger. På den måten løftesfaget opp fra en teoretisk til en mer praktisk anvendelse av teorien.Innenfor makroteorien, belyses stabiliseringspolitikken i trådmed forskning innenfor moderne makroøkonomi. Nasjonale oginternasjonale konjunktursvingninger bringes sterkere inn. Ved å knyttemikro- og makroteorien sammen med nyskrevet stoff om den globaleøkonomien, vises spenningsfeltet mellom global fattigdom og rikdom,samt de miljøproblemene verden som helhet står overfor.

  Betegnelse: Boka består av fire deler: mikroøkonomi, bærekraftig vekst, makroøkonomi, internasjonal økonomi. Oppgaver og sammendrag til hvert kapittel. Har alfabetisk oversikt over økonomiske ord og uttrykk, svar på oppgaver og stikkordregister.
  Utgitt 2008
  Språk Bokmål
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788205381278
  Klassetrinn VG3
  Skolefag SAMFUNNSØKONOMI 2
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Gyldendal
  Form Grunnbøker

  Alternative utgaver


  Samfunnsøkonomi 2

  Bøhmer, Gunnar

  Bokmål

  Grunnbøker

  Samfunnsøkonomi 2 : lærebok

  Bøhmer, Gunnar

  Nynorsk

  Grunnbøker