IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Regelsamling i matematikk for ungdomssteget

  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 77,00
  Din pris, kr. 77,00
     
  Totalt kr. 77,00
  Fritatt mva.
  Gyldendals regelsamling i matematikk inneheld dei viktigaste matematiske definisjonane, formlane og reglane. Ho er laga til bruk i ungdomsskulen og utarbeidd i samsvar med gjeldande læreplan (LK06). Regelsamlinga kan fungere som ei støtte til arbeidet i faget. Ho kan òg vere eit nyttig hjelpemiddel på prøver og på eksamen, del 2, der alle hjelpemiddel er tillatne. Regelsamlinga er organisert etter hovudområda i faget: tal og talrekning, algebra, funksjonar, geometri, målingar, statistikk og sannsynsrekning.Dette er ikkje ei lærebok, men ei regelsamling som gir oversikt over det faglege innhaldet og aktuelle definisjonar, formlar og reglar i dei matematiske tema. Til kvar definisjon, formel og regel er det gitt eit døme som syner korleis han kan brukast. Det er sett av plass slik at eleven kan gjere eigne notat, som forklaringar, fleire døme, andre reglar eller anna.

  Betegnelse: Denne regelsamlingen gir oversikt over det faglige innholdet og aktuelle definisjoner, formler og regler i de matematiske temaene. Den er organisert etter hovedområdene i faget: tall og tallregning, algebra, funksjoner, geometri, målinger, statistikk og sannsynlighet. Hver definisjon, formel og regel har et eksempel som viser hvordan den kan brukes. Det er satt av plass til elevens egne notater.
  Utgitt 2009
  Språk Nynorsk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788205394636
  Klassetrinn 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
  Skolefag Matematikk 8. årstrinn,Matematikk 9. årstrinn,Matematikk 10. årstrinn
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Gyldendal
  Form Tillegslitteratur

  Alternative utgaver


  Regelsamling i matematikk for ungdomstrinnet

  Alseth, Bjørnar

  Bokmål

  Tillegslitteratur

  Andre bøker fra samme forfatter Alseth, Bjørnar