IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Intertekst essens Vg2 : læreplan i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg og Læreplan i

  Kirkhorn, Marianne
  Forventes utgitt 01.08.2021
  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 699,00
  Din pris, kr. 699,00
     
  Totalt kr. 699,00
  Fritatt mva.
  Intertekst essens Vg2 er ein lettlesen versjon av Intertekst Vg2, norsk for studieførebuande etter LK20. Boka følgjer læreplanen i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg. Ho eignar seg også godt for elevar som følgjer den ordinære læreplanen, men som har behov for ekstra støtte i norskfaget. Intertekst essens har same struktur som hovudboka, og desse kan dermed brukast samtidig i klasserommet.
  I boka får elevane trinn-for-trinn-hjelp med alt frå skriftlege til munnlege problemstillingar, i tillegg til at dei blir kjende med litterære og språklege sider ved faget.
  Dei tverrfaglege emna er godt dekte, med djupnelæring som hovudtanke. Kvart bind inneheld ei tekstsamling med tekstar som appellerer til målgruppa.
  Nettressursen er tilpassa målgruppa. Her finn eleven verktøy til å jobbe vidare med skriving, lesing og munnlege ferdigheiter.
  I lærarressursen finn læraren undervisningsopplegg, årsplanar og anna materiell som er knytt til boka.
  Intertekst essens Vg2 er også tilgjengeleg som digital bok og som lydbok. Alle komponentane til Intertekst essens finst i både bokmåls- og nynorskversjonar.
  Utgitt 2021
  Språk Nynorsk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788211035998
  Klassetrinn VG2
  Skolefag Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Forlagsinnbinding Innbundet
  Forlag Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke
  Form Grunnbøker

  Læreverk


  Andre bøker fra samme forfatter Kirkhorn, Marianne