IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }
  Digital

  Arbeidsmiljø og dokumentasjon : D-bok : bygg- og anleggsteknikk vg1

  Bokmål
  Veil. pris, kr. 119,00
  Din pris, kr. 119,00
     
  Totalt kr. 119,00
  Fritatt mva.
  Denne læreboka støtter elevens arbeid med kjerneelementet: forebygging av helseskader og ulykker. Forfatterne er opptatt av at eleven gjennom opplæringen oppdager at et godt arbeidsmiljø krever noe av oss alle ? at hvordan vi presterer, trives og utvikler oss i arbeidslivet, er avhengig av et godt arbeidsmiljø. Bygg- og anleggsnæringen er en risikoutsatt bransje, og et godt arbeidsmiljø krever årvåkenhet og kunnskaper.
  Innholdet i læreboka er organisert i tre deler: I del 1, Arbeidsmiljø, beskrives aktuelle rammevilkår for den norske arbeidslivsmodellen, organisering av bedrifter og arbeidsplasser og roller som har betydning for helse, miljø og sikkerhet. I del 2, Dokumentasjon, viser vi både lovpålagte krav til dokumentasjon, bedriftenes behov for egen dokumentasjon og hvordan dette arbeidet kan systematiseres. Del 3, HMS-håndbok for elever, inneholder beskrivelser av de temaene som bedriftene vektlegger ved inntak av nye medarbeidere. Alle tema i læreboka avsluttes med repetisjonsspørsmål og praktiske arbeidsoppgaver.
  Serien Vg1 bygg- og anleggsteknikk: Praktisk yrkesutøvelse Praktisk yrkesutøvelse - del 2, særløpsfagene Arbeidsmiljø og dokumentasjon Tegningsforståelse og 3D-modellering Nettressurs bygg- og anleggsteknikk
  Utgitt 2020
  Språk Bokmål
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788211038050
  Klassetrinn VG1
  Forlagsinnbinding Digitale læremidler
  Forlag Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke
  Form Elevressurser,Grunnbøker

  Andre bøker fra samme forfatter Jorselje, Jonas Fredrik Andersen


  Arbeidsmiljø og dokumentasjon : D-bok : bygg- og anleggsteknikk vg1

  Jorselje, Jonas Fredrik Andersen

  Nynorsk

  Elevressurser,Grunnbøker