IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }
  Digital

  Arbeidsmiljø og dokumentasjon : D-bok : bygg- og anleggsteknikk vg1

  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 119,00
  Din pris, kr. 119,00
     
  Totalt kr. 119,00
  Fritatt mva.
  Denne læreboka støttar arbeidet til eleven med kjerneelementet «førebygging av helseskadar og ulykker». Forfattarane er opptekne av at eleven gjennom opplæringa oppdagar at eit godt arbeidsmiljø krev noko av oss alle ? at det å prestere, trivast og utvikle seg i arbeidslivet er avhengig av eit godt arbeidsmiljø. Bygg- og anleggsnæringa er ein risikoutsett bransje, og eit godt arbeidsmiljø krev at vi er årvakne og har den rette kunnskapen.

  Innhaldet i læreboka er organisert i tre delar: I del 1, «Arbeidsmiljø», skildrar vi aktuelle rammevilkår for den norske arbeidslivsmodellen, organisering av bedrifter og arbeidsplassar og roller som verkar inn på helse, miljø og sikkerheit. I del 2, «Dokumentasjon», viser vi både lovpålagde krav til dokumentasjon, behovet for eigen dokumentasjon i bedriftene og korleis ein kan systematisere dette arbeidet. Del 3, HMS-handbok for elevar, inneheld skildringar av dei temaa som bedriftene legg vekt på ved inntak av nye medarbeidarar. Alle tema i læreboka blir avslutta med repetisjonsspørsmål og praktiske arbeidsoppgåver.

  Serien Vg1 bygg- og anleggsteknikk:

  Praktisk yrkesutøving Praktisk yrkesutøving - del 2, særløpsfaga Arbeidsmiljø og dokumentasjon Teikningsforståing og 3D-modellering nettressursen for bygg- og anleggsteknikk

  Utgitt 2021
  Språk Nynorsk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788211038067
  Klassetrinn VG1
  Skolefag BAT1005
  Forlagsinnbinding Digitale læremidler
  Forlag Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke
  Form Elevressurser,Grunnbøker

  Andre bøker fra samme forfatter Jorselje, Jonas Fredrik Andersen


  Arbeidsmiljø og dokumentasjon : D-bok : bygg- og anleggsteknikk vg1

  Jorselje, Jonas Fredrik Andersen

  Bokmål

  Elevressurser,Grunnbøker