IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Gïeline åahpenidh 5 : barkoe-gærja : åarjelsaemien voestes-gïeline

  Joma, Liv Karin
  Bestillingsklar
  Sørsamisk
  Veil. pris, kr. 249,00
  Din pris, kr. 249,00
     
  Totalt kr. 249,00
  Fritatt mva.
  Daate barkoegærja lea 5. klaassese. Barkoegærjesne göökte boelhkh. Voestes boelhkesne laavenjassh mahte gaajhkide tjaalegidie lohkemegærjesne jïh mubpie boelhkesne grammatihke-laavenjassh. Lissine aaj lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.
  Utgitt 2015
  Språk Sørsamisk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788256018710
  Klassetrinn 5. trinn
  Skolefag Samisk som førstespråk, sørsamisk 1, 5. årstrinn
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Solum
  Form Arbeidsbøker

  Andre bøker fra samme forfatter Joma, Liv Karin