IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Du og eg 1 : lærarrettleiing : RLE

  Hodne, Hans
  Bestillingsklar
  Nynorsk
  Veil. pris, kr. 449,00
  Din pris, kr. 449,00
     
  Totalt kr. 449,00
  Fritatt mva.
  Spørsmål om religion, livssyn og etikk vedkjem alle menneske, du og eg - barn som vaksne. I Du og eg 1 møter elevane lærestoffet gjennom forteljingar om barn på deira eigen alder med ulik livssynsbakgrunn. På denne måten blir faget konkret og knytt til elevane sitt erfaringsområde. Forteljingane er gode utgangspunkt for å snakke om religionar og livssyn, rett og gale, for å stille spørsmål til livet og leite etter svar. Dei formidlar lærestoffet på ein måte som gir kunnskap, og som stimulerer til refleksjon og samtale. Dette er viktige føresetnader for å utvikle toleranse og respekt. Du og eg-serien presenterer alle dei obligatoriske religionane og livssyna i RLE på kvart årstrinn.  Arbeidsbøkene legg stor vekt på å motivere og aktivisere elevane gjennom forteljingar, illustrasjonar og varierte oppgåver der dei grunnleggjande ferdigheitene er integrerte.  Du og eg 1-7 består av følgjande komponentar:  arbeidsbøker til 1. og 2. årstrinnet
  tekstbøker til 3.-7. årstrinnet
  lærarrettleiingar til alle årstrinna
  CD
  nettressursar for elevar og lærarar på www.duogeg.no

  Betegnelse: Lærerveiledningen inneholder kompetansemål og grunnleggende ferdigheter som hvert emne tar opp, faktabokser, faglig bakgrunnsstoff for lærere, rammefortellinger og bibelfortellinger med oppfølgingsspørsmål, veiledning til arbeidsoppgavene samt ekstraoppgaver.
  Utgitt 2009
  Språk Nynorsk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788276348071
  Klassetrinn 1. trinn
  Skolefag Religion, livssyn og etikk, 1. årstrinn
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Høyskoleforlaget
  Form Lærerveiledninger

  Alternative utgaver


  Du og jeg 1 : lærerveiledning : RLE

  Hodne, Hans

  Bokmål

  Lærerveiledninger

  Læreverk


  Du og eg, du og jeg : RLE 5-7 : CD

  Hodne, Hans

  Bokmål/nynorsk

  Lærerveiledninger

  Du og eg 7 : lærarrettleiing : RLE

  Hodne, Hans

  Nynorsk

  Lærerveiledninger

  Du og eg 6 : lærarrettleiing : RLE

  Hodne, Hans

  Nynorsk

  Lærerveiledninger

  Andre bøker fra samme forfatter Hodne, Hans


  Du og eg, du og jeg : RLE 5-7 : CD

  Hodne, Hans

  Bokmål/nynorsk

  Lydressurser

  Du og eg 7 : lærarrettleiing : RLE

  Hodne, Hans

  Nynorsk

  Lærerveiledninger

  Du og eg 6 : lærarrettleiing : RLE

  Hodne, Hans

  Nynorsk

  Lærerveiledninger

  Du og eg 7 : RLE

  Hodne, Hans

  Nynorsk

  Grunnbøker