IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Administrasjonens makt : om forholdet mellom politikk og administrasjon, og administrasjonens rolle som politisk aktør

  Jacobsen, Dag Ingvar
  Bestillingsklar
  Bokmål
  Veil. pris, kr. 499,00
  Din pris, kr. 499,00
     
  Totalt kr. 499,00
  Fritatt mva.
  Den offentlige administrasjonen har vokst sterkt i de aller fleste land i verden i etterkrigstiden. Mange har hevdet at den offentlige administrasjonen er blitt en mektig politisk aktør. Men hva slags rolle spiller den offentlige administrasjonen som politisk aktør? Hvor viktig er den? Hvordan påvirker adminstrasjonen utformingen av politikk? Kan administrasjonen kontrolleres? Er administrasjonens rolle som politisk aktør legitim. Administrasjonens makt er en syntese av den omfattende teori og empiriske forskning om forholdet mellom politikk og administrasjon. innledningsvis drøftes det inngående hvor fruktbart det er å operere med et klart skille mellom politikk og administrasjon. Forfatteren hevder at det er umulig å skille administrasjon og politikk i to separate sfærer. Med bakgrunn i dette stilles følgende spørsmål: - Hvor dypt involvert er administrasjonen i utforming av politikk? - På hvilke måter former administrasjonen politikken? Avslutningvis drøfter forfatteren ulike måter administrasjonen kan kontrolleres og styres på, og foretar dessuten en teoretisk avklaring av hva slags legitimeringsgrunnlag den offentlige administrasjonen har. Boken egner seg for kurs i offentig politikk og administrasjon, og vil være av interesse for alle som ønsker å tilegne seg kunnskap om det komplekse forholdet mellom politikk og administrasjon. Dag Ingvar Joacobsen er professor ved Universitetet i Agder. Han er redaktør for Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, og har publisert boken Hvordan organisasjoner fungerer sammen med Jan Thorsvik på Fagbokforlaget.
  Betegnelse: Boken er en syntese av den omfattende teori og empiriske forskning om forholdet mellom politikk og administrasjon. Den tar opp spørsmål om hvor dypt involvert administrasjonen er i utforming av politikk og på hvilke måter administrasjonen former politikken. Har litteraturliste, forfatter- og stikkordregister.
  Utgitt 1997
  Språk Bokmål
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788276743388
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke