IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  5.-10. trinn : pedagogikk og elevkunnskap

  Helle, Lars
  Bestillingsklar
  Bokmål
  Veil. pris, kr. 479,00
  Din pris, kr. 479,00
     
  Totalt kr. 479,00
  Fritatt mva.
  Lars Helles bok er skreddersydd for 5-10 trinn i grunnskolelærerutdanningen. Den befinner seg i spenningsfeltet teori og praksis, og gjennom konkrete beskrivelser av praksis utfordres leseren til å tenke gjennom ulike dilemmaer som kan oppstå i undervisningen.
  Gjennomgangsfigurene, John Gustavsen og Sissel Meyer, underviser på henholdsvis 6. og 9. trinn. De erfarer raskt at her finnes det både utfordringer og muligheter. Ved hjelp av klassisk pedagogisk teori problematiserer forfatteren ulike dagligdagse situasjoner i møtet mellom John, Sissel og elevene. Bokas røde tråd, motivasjon, didaktikk og læring, går igjen i alle situasjonene. På denne måten vil teksten kunne gi innsikt i de faglige og sosiale prosessene i et klasserom.

  Boka kretser rundt fire hovedemner: elevforutsetninger, læringsmiljø, arbeidsmåter og vurdering:
  * Hva kjennetegner John og Sissels elever kognitivt og sosialt, og hvilke konsekvenser får dette for lærernes handlinger?

  * Hvordan kan John og Sissel bygge et læringsmiljø hvor det er rom for både meningsbryting og effektiv læring?

  * Hvilke læringsmessige betraktninger ligger til grunn når de velger arbeidsmåte?

  * Hvordan kan lærere bruke vurdering for å fremme læring?

  Virkelighetsnære eksempler gir leserne begreper som kan bistå dem i å diskutere slike spørsmål på en faglig måte. Boka er utviklet i nært samarbeid med lærere og skoleledere og vil være nyttig både for studenter, ferske lærere og mer erfarne lærere som ønsker å orientere seg i nyere pedagogisk teori.

  Lars Helle har tidligere skrevet bl.a. Småskolelæreren, Mellomtrinnslæreren og Ungdomstrinnslæreren. Dessuten Læringsrettet vurdering, Rom for handling samt den populære Pedagogisk ordbok (i samarbeid med Inge Bø).
  Betegnelse: Forfatteren drøfter her dagligdagse situasjoner fra klasserommet. Ved hjelp av klassisk pedagogisk teori gir teksten innsikt i de faglige og sosiale prosessene som utspiller seg i møtet mellom læreren og elevene. Bokas målgruppe er studenter i pedagogikk på 5. - 10. trinn i grunnskoleutdanningen. Har register og litteraturliste.
  Utgitt 2011
  Språk Bokmål
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788215017969
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Universitetsforlaget