IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi : en grunnbok

  Strand, Gerd
  Bestillingsklar
  Bokmål
  Veil. pris, kr. 499,00
  Din pris, kr. 499,00
     
  Totalt kr. 499,00
  Fritatt mva.
  Denne boken ble utgitt første gang i 2004. Boken er en fagbok som skal bidra til å øke kompetansen innen AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, og styrke det tverrfaglige samarbeidet i tjenesteapparatet for å heve livskvaliteten til personer med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Interessen for disse diagnosene har økt de siste årene, og det har kommet mer forskning på dem både her til lands og internasjonalt. Det har derfor vært ønskelig å revidere boken. Boken er aktuell for alle som arbeider med utdanning, helse, arbeid, velferd og i barne-, ungdoms- og familieetaten. I tillegg er den aktuell for studenter samt personer med disse diagnosene og deres pårørende. Forfatterne er eller har vært tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi (NK). NK er ett av de 16 kompetansesentrene som hører til Helsedirektoratets avdeling for rehabilitering og sjeldne diagnoser. NK drives av medisinsk divisjon ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål på oppdrag fra Helse Sør-Øst. I tillegg til bokens redaktør, cand.polit. Gerd Strand, bidrar cand.psychol. Grete Bryhn, dr.scient. Solveig N. Ervik, cand.paed. Bjørgulv Høigaard, cand.psychol. Egil Midtlyng, cand.philol. Ståle Tvete Vollan, cand.med. Ebba Wannag og cand.psychol. Geir Øgrim.
  Betegnelse: Boka tar sikte på å utvikle kompetansen omkring AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi., samt å styrke hjelpeapparatet på tvers av sektorene. Den er beregnet på alle som jobber innenfor skole, helsevesen og kompetansesentre, så vel som studenter og pårørende. Har litteraturlister.
  Utgitt 2009
  Språk Bokmål
  Utgave 2
  Varenummer/ISBN 9788245008418
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke