IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Boreslamteknologi : teori og praksis

  Skjeggestad, Olaf
  Bestillingsklar
  Bokmål
  Veil. pris, kr. 509,00
  Din pris, kr. 509,00
     
  Totalt kr. 509,00
  Fritatt mva.
  Boken er først og fremst skrevet som en lærebok for boreledere og boresjefer, og som er en generell innføring i boreslamteknologi for boreslamingeniører. Deler av boken kan og brukes ved tårnarbeiderkurs. Den gir en teoretisk innføring i boreslamteknologi med særlig vekt på de fundamentale prinsipp og reaksjonsmønstre som styrer oppførselen til en borevæske og på den gjensidige påvirkning som foregår mellom slammet og formasjonene det bores i. Boken gir også en praktisk veiledning i slammets funksjoner og vedlikehold under boring på en rigg. OLAV SJEGGESTAD er cand.real. og dr.philos i fysikk fra Universitetet i Oslo, og var professor i eksperimentell elementærpartikkelfysikk ved Universitetet i Bergen 1972-1980.Etter et års sykepermisjon tok han til som hjelpearbeider (roustabout) i Nordsjøen, siden 1982 som slamingeniør. Han har erfaring fra flere ulike borefartøy med både vann- og oljebasert slam, og har vært instruktør ved kurs i slamteknologi for tårnarbeidere, boresjefer og slamingeniøreer.
  Utgitt 1989
  Språk Bokmål
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788241900105
  Klassetrinn 1. trinn, 2. trinn
  Skolefag Bore- og kompletteringsvæsker/sirkulasjonssystemet
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke