IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  Attack your grammar 3

  Malmborn, Gunilla
  Bestillingsklar
  Bokmål
  Veil. pris, kr. 139,00
  Din pris, kr. 139,00
     
  Totalt kr. 139,00
  Fritatt mva.
  Attack Your Grammar 1-3 er engangshefter i grammatikk med regler, oppgaver og tester. Heftene kan brukes som tilleggsmateriell uavhengig av læreverk.


  ATTACK YOUR GRAMMAR 1-3 er engangshefter med grammatikktrening beregnet på 5.-7. trinn. Til repetisjon kan oppgavene også passe for elever på høyere trinn. Heftene innholder foruten grammatikkoppgaver, regelruter til hvert emne, tester og ordlister. Hefte 3 har også en oversikt over uregelrette verb. ATTACK YOUR GRAMMAR er selvinstruerende, slik at eleven kan jobbe på egenhånd og i eget tempo. Heftene kan brukes uavhengig av læreverk.

  FASITEN er felles for alle de tre heftene.  Betegnelse: Hensikten med heftet er å gi eleven mange og varierte øvingsoppgaver for å lette innlæringen av de viktige grammatiske basisferdighetene. Dette heftet tar for seg blant annet some - any, do - does - did, relative pronomen, påpekende pronomen, perfektum, genitiv, uregelrette verb, be going to, "ikke sant"-spørsmål og tidspreposisjoner.
  Utgitt 2002
  Språk Bokmål
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788249606047
  Klassetrinn 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn
  Skolefag Engelsk
  Forlagsinnbinding Heftet