IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }

  A new scoop 6 : English workbook

  Flemmen, Randi Lothe
  Bestillingsklar
  Bokmål/nynorsk
  Veil. pris, kr. 239,00
  Din pris, kr. 239,00
     
  Totalt kr. 239,00
  Fritatt mva.
  A New Scoop er eit læreverk i engelsk for 5.-7. trinn. Grunnbøkene i A New Scoop er temabaserte med tekstar som legg til rette for tilpassa undervisning både når det gjeld læringsmetodar og nivå. Oppgåvene i A New Scoop 6 Workbook er nært knytte til tekstboka. Begge bøkene legg vekt på differensiering og variasjon slik at du som lærar lett kan planleggje og tilpasse undervisninga til kvar enkelt elev og klasse. I A New Scoop 6 Workbook finn du grammatikk og fonetikkoppgåver. Her er også oppgåver som trekkjer inn matematikken i engelskfaget. Vi har teke omsyn til at ikkje alle lærer på same måten, og oppgåvene er varierte slik at alle kan finne noko som passar deira læringsmetodar og preferansar. For å gjere elevane bevisste si eiga læring har vi laga læringsmål til kvar unit. Kvart kapittel har også ei innleiing med der eleven blir kjend med kompetansemåla for kvart emne. Etter kvart kapittel kjem det ei oppsummering der elevane sjølv får vurdere kva dei har lært. Desse oppsummeringene er eit godt utgangspunkt for elevsamtalar. A New Scoop 6 Workbook er fleirgongsbok.
  Betegnelse: Arbeidsboken inneholder oppgaver til tekstboken, samt en oversikt over uregelmessige verb. Til hvert kapittel hører egne grammatikkoppgaver og et selvevalueringsskjema.
  Utgitt 2006
  Språk Bokmål/nynorsk
  Utgave 2
  Varenummer/ISBN 9788252167672
  Klassetrinn 6. trinn
  Skolefag Engelsk 6. årstrinn
  Forlagsinnbinding Heftet
  Forlag Det Norske Samlaget
  Form Arbeidsbøker

  Læreverk


  A new scoop 6 : English basic workbook

  Flemmen, Randi Lothe

  Bokmål/nynorsk

  Arbeidsbøker

  Andre bøker fra samme forfatter Flemmen, Randi Lothe


  A New Scoop 5 Textbook, d-bok : Engelsk for barnetrinnet

  Flemmen, Randi Lothe

  Engelsk

  Digitale læremidler

  A New Scoop 6 Textbook, d-bok : Engelsk for barnetrinnet

  Flemmen, Randi Lothe

  Engelsk

  Digitale læremidler

  A New Scoop 7 Textbook, d-bok : Engelsk for barnetrinnet

  Flemmen, Randi Lothe

  Engelsk

  Digitale læremidler

  A new scoop 6 : English basic workbook

  Flemmen, Randi Lothe

  Bokmål/nynorsk

  Arbeidsbøker