IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
  if (Pageview.Area.ID != 3) { //not BSU }
  Digital

  Språkporten : fransk enkeltlisens : grammatikk og språkøving for fransk I, fransk II og for fransk på ungdomstrinnet

  Bestillingsklar
  Fransk
  Veil. pris, kr. 155,00
  Din pris, kr. 155,00
     
  Totalt kr. 155,00
  Pris inkl. mva.
  Språkporten Fransk er et online læremiddel med grammatikkteori, grammatikkoppgaver, skrivekurs og oppgaver for øving og drill. Det kan brukes på PC, Mac, nettbrett og mobil.
  Aktuelle kurs: Fransk I, Fransk II og ungdomstrinnet  I Språkporten går teori og oppgaver hånd i hånd. Grammatikkdelen består av teori og interaktive oppgaver med umiddelbar respons. Oppgavene er delt i to nivåer. Du velger om du vil løse oppgaver til nivå I eller II, men du kan også veksle mellom nivåene innenfor et tema. Under arbeidet med de interaktive oppgavene til et tema kan du hente fram teorien som hører til oppgaven med et enkelt tastetrykk, lese om emnet, og så fortsette med oppgavene.


  Språkporten har en orddrill med 12 utvalgte temaer med 50 ord til hvert tema. Temaene inneholder nyttige ord fra dagliglivet som gjør at du også kan kommunisere om ditt eget land på fransk. Orddrillen består av multiple choice-oppgaver og er toveis: norsk - fransk eller fransk - norsk. Du kan selv velge om oppgaven skal løses med tidsbegrensing eller ikke. Når et tema er avsluttet, vises fasit. I fasiten ser du den korrekte oversettelsen og hva du har svart, markert som rett eller galt. Du kan velge å fortsette med nye ord innenfor det valgte temaet, eller gå videre til et annet tema.


  Verbdrill er et øvingsverktøy for a verbo-bøyning av de mest sentrale (ca. 100) uregelmessige verbene. Her er det også to nivåer. På nivå I må du skrive inn den ene formen som mangler, og dette endrer seg for hver gang du gjør en oppgave. På nivå II får du bare oppgitt norsk oversettelse og infinitivformen av verbet på fransk, og må selv skrive inn resten av bøyningsmønsteret.  Språkporten gir deg god skrivetrening: eksempeltekster, steg-for-steg-hjelp og oppgaver der du skal produsere forskjellige typer tekster: formell e-post, formelt brev, CV, artikkel, reiseblogg, biografi, forfatterbiografi og filmanmeldelse. Tekstene kan skrives ut.


  Ordbok
  Cappelen Damms tospråklige digitale Fransk ordbok er integrert i Språkporten Fransk, og gjør oppslag mulig ved kun å klikke på ordet man vil ha forklart - eller ved å søke.

  Utgitt 2017
  Språk Fransk
  Utgave 1
  Varenummer/ISBN 9788202533069
  Klassetrinn VG1, VG2
  Skolefag Fransk I,Fransk II
  Forlagsinnbinding Digitale læremidler
  Forlag Cappelen Damm (Cappelen)
  Form Arbeidsbøker,Elevressurser,Grammatikk
  Lisensstatus Tillatt, med begrensninger
  Lisensbegrensning Måneder
  Lisensvarighet 24